Fordebat

Med det nye Horsens Byråd's tiltrædelse i januar 2022 startede også en ny fire-årig kommuneplanproces efter planlovens kapitel 4. Det betyder, at Byrådet inden udgangen af 2023 skal have vedtaget en planstrategi (Planstrategi 2023) og inden udgangen af 2025 skal have vedtaget en revideret kommuneplan (Kommuneplan 2025-2037).

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2035 besluttede Byrådet, at der inden revision af Kommuneplan 2025-2037 skal udarbejdes to tematillæg til den gældende kommuneplan for henholdsvis byudvikling og landsbyer.

 

Planstrategi 2023 fungerer derfor både som en fordebat - det vil sige indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen - for de to tematillæg og for de emner, som kommuneplanrevisionen kommer til at omfatte.

 

På de følgende opslag kan du se fordebatten for tematillæggene og revisionen af Kommuneplan 2025-2031.