Strategiske retninger

Planstrategi 2023 beskriver med tre, overordnede strategiske retninger, hvordan Horsens Byråd ønsker, at Horsens Kommune skal udvikle sig fysisk over de næste mange år.

En attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i sætter fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at sikre rammerne for det gode hverdagsliv og erhvervsliv i byudviklingen.

En ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer sætter fokus på en robust og langtidsholdbar planlægning, der omfavner udfordringer med klimatilpasning og arealknaphed.

En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i​ sætter fokus på at se natur og landskaber som en ressource og på at skabe nye, rekreative oplevelser - både i byerne og i det åbne land.

Beskrivelsen af hver af de tre strategiske retninger kan læses ved at følge links herunder.