Planprincipper

De tre strategiske retninger udmøntes i Planstrategi 2023 i ni planprincipper.

Planprincipperne er et billede af, hvordan kommunen kan omsætte de vedtagne strategier og politikker i den fysiske planlægning. Planprincipperne skal fungere som et værktøj til formidling af, hvilke forhold der lægges vægt på, når der f.eks. skal udlægges større arealer til byvækst, udarbejdes lokalplaner mv.

De enkelte planprincipper kan ikke stå alene, da de er grundlagt på tværs af Byrådets strategier og politikker - ligesom de enkelte strategier og politikker ikke kan stå alene, når der skal tages beslutning om Horsens Kommunes fremtid. Der skabes sammenhæng mellem politik og fysisk planlægning ved, at alle planprincipperne indgår i den konkrete afvejning.

Ny byudvikling skal derfor være i overensstemmelse med planprincipperne og dermed Byrådets visioner, om at skabe en grøn kommune med vækst, trivsel og stærke fællesskaber.

Se beskrivelsen af de enkelte planprincipper her.

For hvert af planprincipperne, er der en beskrivelse af, hvordan de konkret indarbejdes i den fremtidige fysiske planlægning. Herudover illustreres sammenhængen mellem de enkelte planprincipper og Byrådets vedtagne politikker og strategier for Horsens Kommune, ved et diagram for hvert planprincip.

Se det samlede diagram for alle planprincipperne herunder.