Hvad er en planstrategi

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Det vil sige inden udgangen af 2023.

En planstrategi er Byrådets strategi og er forløberen for kommuneplanen, der er en fysisk plan for kommunens udvikling de kommende 12 år og som fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for denne udvikling.

I planstrategien fortæller Byrådet borgerne, hvordan Byrådet mener, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode. Det er den strategiske ramme for, hvordan den store vækst, der sker i Horsens Kommune, kommer til at ske på et kvalitativt grundlag.

Formålet med strategien er, at Byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen. Planstrategien spiller derfor en vigtig rolle, da den kan fastlægge de nødvendige politiske prioriteringer for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Planstrategien er ikke kun et produkt, men også en proces. Strategien skal medvirke til at skabe en offentlig debat om den fysiske planlægning og indholdet i den efterfølgende revision af kommuneplanen. Strategien har derfor direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplanlægning.

Debatten i forbindelse med planstrategien har fokus på de store linjer i den fremtidige udvikling. En grundig debat i denne fase vil afklare mange spørgsmål i forhold til den efterfølgende planlægning. Debatten medvirker til at sikre ejerskab til det efterfølgende kommuneplanforslag - både politisk og i den brede offentlighed - og medvirker til en helhedsorienteret og bæredygtig planlægning.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen, samt Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen. Derudover skal den indeholde Byrådets beslutning om omfanget af en kommende kommuneplanrevision. Det vil sige, om der skal være tale om en fuld revision af kommuneplanen, eller om det kun er enkelte emner der skal revideres.

Forudsætninger for planstrategien

Planstrategi 2023 baserer sig blandt andet på Forudsætningsredegørelse 2022. Forudsætningsredegørelsen belyser en række temaer, der strækker sig fra demografi og socio-økonomisk status over mobilitet, klima og energi og byer og byggeri til byrådets vision, politikker og strategier, statslige og regionale planer samt samfundsmæssige udviklingstendenser. På den måde danner forudsætningsredegørelsen et solidt vidensgrundlag for planstrategien.

Du kan se Forudsætningsredegørelse 2022 her.