Planlægning siden sidst

I perioden fra den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 til vedtagelse af Planstrategi 2023 er der gennemført følgende planlægning:

Tillæg til Kommuneplan 2017-2029

Tillæg 34, Teknisk anlæg, Horsens Vest, vedtaget 27.12.2021

Tillæg 35, Erhverv, Mossvej, Horsens Vest, vedtaget 27.12.2021

Tillæg til Kommuneplan 2021-2033

Tillæg 1, Offentlige formål, Højbovej, Horsens Nord, vedtaget 16.03.2022

Vedtagne lokalplaner efter Kommuneplan 2021-2033

Lokalplan 367, Erhverv, Mossvej , Horsens Vest, vedtaget 27.12.2021 

Lokalplan 371, Erhverv, Endelavevej, Stablen, Horsens, vedtaget 11.01.2022 

Lokalplan 370, Rekreative formål, Thorsgårdsvej, Horsens, vedtaget 11.01.2022 

Lokalplan 347, Lokalplan 347, Tillæg til lokalplan 2015-24 Boliger og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens, vedtaget 01.02.2022 

Lokalplan 377, Bevarende lokalplan, Lille Amalienborg, Boligselskabet, Horsens, vedtaget 01.02.2022 

Lokalplan 375, Offentlige formål, Højbovej, Nørrestrand, Horsens, vedtaget 16.03.2022 

Lokalplan 363, Rekreative formål, Stensballegaardvej, Horsens, vedtaget 05.04.2022 

Lokalplan 376, Boliger, Ring Søpark, Brædstrup, Horsens, vedtaget 20.04.2022

Lokalplan 373, Boliger, Silkeborgvej, Lund, vedtaget 17.05.2022

Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej, Horsens, vedtaget 07.09.2022 

Lokalplan 392, Boliger, Møllegade, Nim, vedtaget 07.09.2022 

Lokalplan 354, Rekreative formål, Husodde, Horsens, vedtaget 07.09.2022 

Forslag til lokalplaner i offentlig høring eller endnu ikke endeligt vedtaget 

Forslag til Lokalplan 355, Boliger, Blumersgade, Horsens, forslag vedtaget 16.08.2022

Forslag til Lokalplan 346, Boliger, Bevarende lokalplan, Ny Havnegade og området omkring, Horsens, forslag vedtaget 07.09.2022

Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 142, Boliger, Bækvej, Langgade, Gærdet og Engvangen, Lund, forslag vedtaget 07.09.2022 

Aflyste lokalplaner efter Kommuneplan 2021-2033

Partiel Byplanvedtægt A for Torsvang, aflyst 09.09.2022

Helhedsplaner og andre planer

Forslag til helhedsplan for Søvind og opland, vedtaget 18.08.2022

Status pr. 30. september 2022